marec, 2018

dotik

Telo kot organ dotika

Ljudje imamo pet čutov. To je tako očitno, da jih ni treba niti našteti. Dotik oz. tip je eden izmed njih, a je naše razumevanje tega, kaj (vse) dotik (lahko) je, skrajno omejeno. Medtem ko so čutila drugih čutov precej jasno…

kos5

Kos umetnosti v znanosti

Se umetnost tudi neposredno dotakne znanstvenoraziskovalnega dela? Lahko umetniško delo navdahne raziskovalno idejo? Če da, na kakšen način se slovenski raziskovalci uma in spoznavanja ozirajo po umetnosti? Piše izr. prof. dr. Urška Perenič, ki deluje na področju empirične literarne znanosti (ELZ)….