Andraž Ivančič

labodje-jezero

Narava znanstvenega mišljenja

Kaj daje znanosti spoznavno vrednost, ki ji jo dandanes pripisujemo? Imamo prav, če na čelo poskusov potešitve naše kolektivne radovednosti postavimo znanstveno metodo? In nenazadnje, kakšne alternative sploh imamo na voljo? Takšna zanimiva vprašanja srečamo pri razmisleku o naravi znanstvenega mišljenja….