Navodila za pisanje prispevka

Na Črni škatli objavljamo prispevke s področja kognitivne znanosti. Če želiš sodelovati pri ustvarjanju Črne škatle (npr. pri pisanju ali recenziranju prispevkov), nam piši na skatla.crna@gmail.com.
Pri pisanju prispevka upoštevaj sledeče osnovne napotke:

 1. Dolžina prispevka naj se giba v intervalu med 500 do 2500 besed. Če je to premalo, lahko prispevek objavimo v več zaporednih delih. Poleg klasičnih prispevkov o določeni temi ali raziskavi lahko pripraviš tudi intervju ali recenzijo knjige, dogodka.
 2. Namen Črne škatle je predstaviti kognitivno znanost širšemu občinstvu. Zato vsak prvič uporabljen znanstveni termin v zapisu pojasni in se izogibaj znanstvenemu žargonu. Piši jasno in nedvoumno. Pri pisanju skušaj pritegniti bralkino oz. bralčevo pozornost.
 3. Prispevek mora biti korektno podprt s strokovnimi in z znanstvenimi viri. Slog pisanja ni tako strog, kot pri znanstvenih člankih – lahko uporabljaš tudi bolj neformalno besedišče.
 4. Na koncu ne pozabi navesti virov; v besedilu označi vire z zaporednimi števili [1]. Na koncu jih navedi po APA standardu (in, kjer je mogoče, virom dodaj tudi spletne povezave).
 5. Dobrodošlo je, da v prispevku uporabiš tudi slike. Izbiraš lahko med slikami z licenco »Creative Commons« ali slike, grafe, fotografije vzameš neposredno iz znanstvenih virov ali prispevaš svoje posnetke. Pri čemer v vseh primerih ne pozabi navesti vira.
 6. Prispevek oblikuj kot Word dokument in nam ga pošlji na mail. Naslov Word dokumenta naj bo zapisan takole: datumoddaje_prvazacetnicaimenainpriimek (Primer: 151220_jnovak). V treh tednih ti bomo prispevek vrnili s komentarji, tako ga boš lahko pred objavo popravila/popravil. Zatem pa bo šel prispevek še skozi lekturo.

 

Tehnični napotki za oblikovanje prispevkov

Trenutno oblikovanje prispevkov še ni povsem avtomatizirano. Zato se je potrebno držati nekaj navodil:

 1. Med pisanjem prispevka citate označi s [številko v oglatih oklepajih]. Sklicev na citate ne piši nadpisano/podpisano, ampak navadno.
 2. Na koncu prispevka ustvari razdelek Viri in literatura, kamor zapiši vire oz. zunanje povezave.
 3. Vsak vir najprej naslovi z [relevantno oglato opombo].
 4. Vire oblikuj v skladu z APA standardi.
 5. Naslove (ne pa tudi avtorjev, založbe in ostalega) poveži z relevantnimi zunanjimi viri.

 

Primer, kako mora biti tekst oblikovan ob oddaji:

Idejo je prvi predstavil ameriški psiholog Leon Festinger leta 1956 [1]. Za primer je vzel vernike nekega kulta [2].

/…/

Viri in literatura

[1] Festinger, L., & Riecken, H. (1956). When prophecy fails. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[2]  Brehm, J. (1956). Postdecision Changes In The Desirability Of Alternatives. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 52(3), 384–389.

 

Kako bo tekst izgledal na spletni strani:

Idejo je prvi predstavil ameriški psiholog Leon Festinger leta 1956 [1] . Za primer je vzel vernike nekega kulta [2].

/…/

Viri in literatura

[1] ^ Festinger, L., & Riecken, H. (1956). When prophecy fails. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[2] ^ Brehm, J. (1956). Postdecision Changes In The Desirability Of Alternatives. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 52(3), 384389.