O Črni škatli

Spletna revija

Črna škatla je spletna revija za kognitivno znanost. Cilj Črne škatle je bralcem na znanstveno neoporečen in hkrati zanimiv način predstaviti spoznanja kognitivne znanosti in sorodnih ved. Namenjena je vsem, ki jih zanimajo spoznanja o lastnostih in delovanju človeškega uma.

Pred vzponom kognitivne znanosti so behavioristični psihologi človeški um razglasili za črno škatlo; ukvarjanje s psihičnimi procesi se jim je zdelo jalovo početje, čas bolje izkoriščen s preučevanjem vedenja. Napori zadnjih desetletij so pokazali, da so bili behavioristi malce ozkogledni in da se lahko veliko naučimo z razgledovanjem po črni škatli.

Te zanima, kako izgleda črna škatla od znotraj?

Za oznako V globino najdeš članke in eseje, klik na V širino prinaša recenzije kognitivnoznanstvene literature, Stičišče pa ponuja intervjuje z raziskovalci in raziskovalkami na področju kognitivne znanosti.

V ozadju znanstvenih dosežkov

S projektom​ ​​”​​V ozadju znanstvnih dosežkov” ​združ​ujemo​ (poljudno)znanstveno komunikacijo in promocijo​ ​mlajše generacije slovenskih raziskovalcev​ z različnih področij (družboslovje, humanistika, naravoslovje in​ ​tehnologija).​ ​Poglavitni cilj projekta ​je​ predstaviti ​njihovo delo, ob tem pa nas zanima predvsem, kako dojemajo vlogo kreativnosti pri​ ​njihovem znanstvenem delu ter kako sami razvijajo nove ideje pr​i ​načrtovanju znanstvenih projektov.

kontakt: Borut Trpin

Projekt je finančno podprla Agencija za raziskovanje Republike Slovenije​.

Škatle za Škatlo

Črno škatlo snujemo študenti in raziskovalci, ki delujemo na področju kognitivne znanosti in sorodnih ved.

Uredniški odbor (skatla.crna@gmail.com)
Kristijan Armeni
Zala Kurinčič
Borut Trpin
Aljaž Sluga

Tehnična urednica
Amela Rakanović

Oblikovanje
Klemen Trupej

Lektura in prevod
Kristijan Armeni
Borut Trpin